OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Více než stovka zástupců obcí a měst, ale i škol nebo místních akčních skupin využila 14. února 2018 možnost seznámit se s aktuální nabídkou dotačních a grantových programů Kraje Vysočina. Seminář „Dotační programy Kraje Vysočina 2018“ se podle osvědčeného modelu z minulých let zaměřil na ucelené představení dotačních příležitostí, které Kraj Vysočina připravil na letošní rok k podpoře rozvojových projektů obcí, místních akčních skupin, škol a dalších subjektů v území. V roce 2018 je kraj podle náměstka hejtmana Pavla Pacala připraven rozdělit do území více než 300 miliónů korun.

V rámci semináře zazněly souhrnné informace k aktuálně vyhlášeným a připravovaným titulům Kraje Vysočina na rok 2018, a to jak ke grantovým programům Fondu Vysočiny, tak k pravidlům rady kraje a k zásadám zastupitelstva kraje. Podporována je široká škála tematických oblastí od rozvoje venkova, místní Agendy 21 přes dopravu, školství, kulturu, památkovou péči, územní plánování a sociální věci až po informační technologie, životní prostředí či prevenci kriminality a požární ochranu.

REKLAMA

Garanti jednotlivých dotačních titulů představili, na co, v jakých termínech a v jaké výši je možné žádat a co vše lze zahrnout do uznatelných nákladů. Zmínili též nejčastější chyby, kterých se žadatelé a příjemci dopouští při podávání žádostí a následném vyúčtování dotací, a doporučení, jak se pochybením vyvarovat.

„Kraj Vysočina ze svého rozpočtu každoročně vynakládá významné finanční prostředky, kterými podporuje projekty k řešení rozvojových potřeb našeho regionu,“ říká Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „Velmi mne těší setrvalý zájem, který obce a další subjekty z regionu o krajské dotační tituly projevují, o čemž svědčí i hojná účast a proběhlé diskuse na dnešní akci,“ doplnil Pavel Pacal.

Semináře se zúčastnilo více než 100 zástupců obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin působících na Vysočině.

Seminář „Dotační programy Kraje Vysočina pro rok 2018“ byl uspořádán s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

REKLAMA