V Ostravě vrcholí práce na výměně horkovodního potrubního systému, kterým společnost Veolia Energie ČR dodává teplo z Elektrárny Třebovice do hustě obydlené Poruby. Jedna z největších generálních oprav rozvodů a zároveň investic posledních let probíhá na frekventované Hlavní třídě (dříve Leninova třída), kde se potrubí budovalo počátkem 60. let minulého století. Nové potrubí přispěje ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla ve městě.
Přípravné práce probíhaly půl roku. „Jedná se o rozsáhlou opravu hlavní horkovodní trasy, která začala už květnu, ale udělali jsme taková opatření, aby byla lidem, nemocnici, vysoké škole a dalším objektům přerušena dodávka teplé vody jen krátkodobě v řádu hodin. Opravy probíhají pouze v pracovních dnech a v denních hodinách, abychom co nejméně narušili život ve městě,“ uvedl Libor Valový, náměstek ředitele regionu Severní Morava, Veolia Energie ČR. Pracovníci se snažili vyhovět také požadavkům městského obvodu a práce koordinovali s plánovanými městskými akcemi jako např. LEGO festival, Den Země, závody Life Inline atd. Generální oprava skončí 24. srpna. 

„Rekonstrukce páteřní horkovodní sítě v Porubě započala v minulém roce první etapou. Letos probíhá v letních měsících, kdy se netopí, výměna dalšího úseku o délce 340 metrů. Potrubí je uloženo v železobetonovém kanále a jeho poslední oprava se uskutečnila v 80. letech minulého století,“ vysvětlil Petr Návrat, vedoucí provozu Poruba. Rekonstrukce představuje kompletní výměnu přívodního i vratného potrubí 2x DN500 v hloubce kolem 2 metrů, včetně výměny železobetonových konstrukcí, kompenzátorů, tepelných izolací, zákrytových desek a zahrnuje také sanaci a hydroizolaci železobetonového kanálu. Opravené budou i části šachtice pod rondelem uprostřed Hlavní třídy. Všechna zařízení musí být dodána ve vysoké kvalitě provedení a doložena certifikáty. Po úspěšné tlakové zkoušce se provede dodatečná izolace spojů a nátěry svarů. Firma musí po ukončení prací upravit povrch, mobiliář i zeleň do původního stavu. Životnost nového potrubí bude minimálně 30 let.

V letošním roce Veolia Energie ČR investuje do generálních oprav rozvodů v Ostravě 48 milionů korun a opraví tak cca 2,8 kilometrů tras potrubí.

REKLAMA

Veolia v Moravskoslezském kraji provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům.

REKLAMA