Na diskusním fóru rektora UJEP, prof. RNDr. Reného Wokouna, CSc.,
na téma Financování kultury v regionech České republiky se zástupci pražských i regionálních divadel spolu s dalšími významnými aktéry z oblasti kultury pokusili vzkřísit naděje existence Činoherního studia v Ústí nad Labem na Střekově.

V úvodu se diskutující věnovali obecně problematice financování kultury, potažmo divadel v Praze, Plzni nebo Liberci, tok diskuse se však logicky stočil na místní ústeckou činoherní problematiku.

REKLAMA

Všeobecná snaha pražských i mimopražských zástupců kultury konkrétně pomoci Činohernímu studiu v Ústí nad Labem vyústila v nabídku mediace i odborné pomoci ze strany ředitelky Dejvického divadla v Praze a členky Výboru Asociace profesionálních divadel ČR Evy Kejkrtové Meřičkové, Štěpána Kubišty z Grantové agentury Praha nebo Luďka Golata, projektového manažéra plzeňského Divadla J. K. Tyla za účelem znovuotevření smírného dialogu mezi zástupci Činoherního studia a Magistrátu města Ústí nad Labem.

Přítomný zástupce ústeckého magistrátu Miroslav Král, ředitel Muzea města Ústí nad Labem a radní pro kulturu města Ústí nad Labem, přislíbil, že nabízenou pomoc i mediaci budoucích jednání bude tlumočit dne 22. 4. 2014 na zasedání Rady města Ústí nad Labem.

Rektor UJEP vyjádřil potěšení nad výsledkem diskusního fóra, ocenil odborný přínos řečníků, odvahu Miroslava Krále přijít do diskuse a zároveň kultivovanost diskuse nejen na jevišti, ale také v hledišti.

Na UJEP dále diskutovali:
Vladimír Čepek – ředitel Činoherního studia Ústí nad Labem,
Vladimír Procházka – ředitel a umělecký šéf Činoherního klubu Praha,
Jan Tošovský – dramaturg Činohry Národního divadla v Praze,
Michal Koleček – děkan FUD UJEP,
Kamil Jan Svoboda – náměstek primátorky města Liberce pro školství, kulturu a sociální péči, a příchozí diváci.

Na fotografie z tohoto diskuzního fóra se můžete podívat na univerzitním Facebooku.

Další diskusní fórum rektora se bude konat dne 15. 4. 2014 od 17:00 h, kdy UJEP navštíví veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

REKLAMA