REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

eshopNa základě množících se stížností spotřebitelů upozorňuje Česká obchodní inspekce na možná rizika při nákupu prostřednictvím některých internetových obchodů. Koncem loňského a začátkem letošního roku se množily stížnosti spotřebitelů na zvláštní způsoby prodeje některých internetových obchodů, které mají často názvy podobné například tomuto názvu www.ridkyceny.cz.

Takovéto internetové obchody se způsobem nabídky zboží a služeb na první pohled neliší od ostatních internetových obchodů. Zásadní rozdíl je ale především v druhu uzavírané smlouvy mezi prodejcem a spotřebitelem. Průměrnému spotřebiteli po přečtení obsáhlých obchodních podmínek nejsou patrné zvláštnosti vyplývající z uzavření příkazní smlouvy, kterou se tento internetový prodejce snaží obejít standardní povinnosti prodávajícího vůči spotřebiteli (dané kupní smlouvou).

Proto vám naznačíme možná rizika nákupu v takovémto internetovém obchodě. Z obsáhlých obchodních podmínek se dozvíte, že uzavíráte s provozovatelem Příkazní smlouvu. Jednoduše řečeno, touto příkazní smlouvou dáváte provozovateli internetového obchodu příkaz k obstarání zboží, které jste si vybrali z nabídky. Ten vám vybrané zboží obstará a nechá jej dodat na vámi uvedenou adresu za smluvenou cenu. Tady končí povinnosti provozovatele vůči spotřebiteli a všechny ostatní vzniklé nároky jsou již na bedrech kupujícího.

Tady je důležité poukázat na nevýhody a rizika, která plynou z takto uzavřené příkazní smlouvy!


- Zboží nelze dodat na dobírku!  Objednané zboží musíte zaplatit vždy dopředu převodem na účet a následně čekat, jestli bude dodáno. Někdy jsou neúměrně dlouhé dodací lhůty, zejména pokud je zboží dodáváno z destinací mimo EU.

- Spotřebitel není seznámen s vlastní cenou výrobku. Pod tímto termínem se skrývá fakt, že cena výrobku uvedená v internetovém obchodě je uvedená včetně odměny prodejci. To znamená, že konečná faktura za dodané zboží bude nižší než uvedená v obchodě. Například si vyberete výrobek v hodnotě 1000,- Kč a objednáte. Následně Vám bude doručeno zboží s fakturou na částku 800,- Kč. Rozdíl ve výši 200,-Kč je odměna (rabat) prodejce. Prodejce neseznamuje spotřebitele s výší odměny za zprostředkování obstarání zboží před uskutečněním nákupu, i když je to jeho povinnost.

- Při uzavření Příkazní smlouvy vám prodejce nesdělí dodavatele zboží. To znamená, že prodejce není vlastníkem nabízeného zboží, a toto vám bude dodáno od třetí firmy. Tato firma vám dodá zboží a doklad o zakoupení (zaplacení). V případě, že spotřebiteli zboží nevyhovuje, musí v rámci lhůty 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy s firmou, která mu zboží dodala a vystavila doklad o zaplacení. Pokud se jedná o společnost prodávající zboží na území ČR, má spotřebitel vyhráno, protože se firmy řídí platnými zákony ČR. Problémy nastanou v případě dodávky zboží mimo území ČR. V rámci EU je ve většině případů možné vrátit zboží i finanční plnění, ale v případě dodávky zboží mimo EU – např. Čína, se těžko domůžete vrácení zboží a peněžní částky, nehledě na náklady na dopravu.

- Další skryté náklady vám mohou vzniknout v případě, že objednané zboží za zajímavou cenu bude dodáno od firmy mimo EU. Takovéto zboží je adresováno přímo spotřebiteli a prochází celní kontrolou. Celní úřad dle druhu a ceny zboží může vyměřit clo!  Následně vám bude zboží dodáno až po zaplacení cla nebo s požadavkem úhrady. To znamená, že atraktivní cena za zboží se může vyšplhat na cenu, která už nebude tak zajímavá, jak se zpočátku zdálo.

- Rizikem může být i fakt, že v případě plnění zboží od dodavatele z EU nebo mimo EU (např. Čína) nebudou výrobky vybaveny návody k užití v českém jazyce. V případě výrobků se složitějším použitím může vyvstat problém s užitím výrobku, pokud spotřebitel nemá dobré znalosti cizího jazyka.

- Dále v případě reklamací a oprav je nutno se obracet přímo na dodavatele zboží. Přitom dvouletá záruční doba neplatí ve všech zemích EU a mimo EU se budete těžko domáhat dvouleté záruky nebo oprav.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že i přes atraktivní ceny je nákup v takovýchto internetových obchodech pro spotřebitele vysoce rizikový. Provozovatel obchodu neodpovídá prakticky za nic. Jeho jedinou starostí je vyinkasovat peníze s provizí a objednat zboží. Následně již za nic neodpovídá a nebude s vámi v případě uplatňování jakýchkoliv práv komunikovat. Doporučujeme zvážit všechna rizika a posoudit, zda atraktivní cena vyváží případné další vzniklé problémy při nákupu uvedeným způsobem.

„Vzhledem k faktu, že internet je jedním z nejrychlejších informačních médií, má spotřebitel možnost před nákupem zjistit reference na příslušný internetový obchod. V diskusních fórech a v recenzích lze snadno nalézt kladné nebo záporné hodnocení a zkušenosti s příslušným internetovým obchodem. Doporučujeme proto vždy před nákupem zejména cenově hodnotnějších výrobků prověřit vybraný internetový obchod z hlediska spolehlivosti a solidnosti,“ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

Zdroj: ČOI

REKLAMA